Styrets arbeidsmøte

Styret har hatt sitt første arbeidsmøte 30.-31. oktober 2023.
styret, foto: privat
Styret, foran fra venstre: Anna Randby, Meera Prakash Grepp, Kristin Cotta Schønberg, Paul Olav Røsbø, Guro Røstvig, Miert Lindboe, Tord Moltumyr og Ingrid Kristiansen

Styret har konstituert seg og har jobbet med LSAs arbeidsprogram. Det har vært mange gode diskusjoner, med fokus på beredskap og medlems- og tillitsvalgstoppfølging. Det jobbes videre med arbeidsprogrammet, som legges frem så snart det er ferdigstilt.