TAKK!

Gode kolleger i LSA og Norsam.
Dere er hardt prøvet i disse tider.

Mange medlemmer er kommuneoverleger som jobber nærmest døgnet rundt med å gi råd til innbyggere, beslutningstakere, fastleger og ulike tjenester. Endatil kommer arbeidet med smitteoppsporing og krisehåndtering. De av dere som er kombileger, med allmennmedisinske så vel som samfunnsmedisinske oppgaver, har i tillegg pasientarbeid og prøvetaking.

Noen har etterspurt en info-bulletin på linje med det allmennlegene sender ut via sin Covid-19-innsatsgruppe. Å dele samfunnsmedisinsk kunnskap og praktiske råd og tips er en god ting – men vi har allerede en unik digital plattform for dette, nemlig Yammer. Her finner dere tematiske tråder og diskusjoner innenfor ulike samfunnsmedisinske områder. Mye nyttig informasjon!

Dersom dere ikke er på Yammer, kan dere «slippe inn» ved å bli invitert inn av en som allerede er medlem eller sende en e-post til cato.innerdal@molde.kommune.no

Takk til medlemmene for imponerende innsats, enten dere er i kommunal eller statlig sektor. Koronakrisen viser for alvor at landet trenger samfunnsmedisinsk kompetanse – leger som tar ledelsen innen smittevern- og beredskapsarbeid og som bidrar til at helsetjenestene samhandler på tvers av «fag-siloer». Den rollen skal vi samfunnsmedisinere ta!

Stå på og gi hverandre støtte gjennom de kollegiale nettverkene dere har. Og selv om verken Norsam eller LSA har frikjøpte ledere, skal vi gjøre så godt vi kan for å svare på henvendelser fra medlemmene.

Hilsen fra Tom Sundar, leder Norsam og Kirsten Toft, leder LSA