Årsmøte for LSA og årsmøtekurs i samfunnsmedisin 2023

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin finner sted 30.-31. august i Legenes hus i Oslo. Hovedtema er forskning i samfunnsmedisin og helseberedskap. Kurset går over to dager og årsmøtene for LSA og Norsam gjennomføres på ettermiddagen onsdag 30. august.

Legenes hus fasade. Foto: Legeforeningen
Legenes hus

De samfunnsmedisinske foreningene LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) og Norsam (Norsk samfunnsmedisinsk forening) viderefører tradisjonen med felles årsmøtekurs med årsmøter.

Hovedtema for årsmøtekurset i 2023 er forskning i samfunnsmedisin og helseberedskap. 

Praktisk informasjon og påmelding:

Årsmøtekurs, årsmøter og årsmøtemiddag arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum.

Det er mulig å delta på en av kursdagene om man ikke har anledning på hele kurset (alternativ i påmeldingsskjema). Årsmøtene er åpne møter og det er ikke nødvendig å melde seg på kurset dersom man bare skal delta på årsmøte.

Priser: Kursavgift kr 4000 (ved deltakelse en dag kr 2500). Dagpakke/lunsj kr 400 pr dag. Årsmøtemiddag kr 600.

Det er ikke fellesbestilling av hotell til årsmøtekurset. Deltakere må ordne overnattingsbehov selv. 

Påmeldinger tas imot frem til 20. august, men det er ingen grunn til å nøle med å melde seg på. Vi håper å treffe mange engasjerte samfunnsmedisinere i slutten av august!

Programoversikt:

Onsdag 30. august - Samfunnsmedisin i forskning og grunnutdanning. Spesialist - hva nå?

0930-1000: Registrering og kaffe

1000 Velkommen og hilsen til medlemmene
Tom Sundar / Guro Steine Letting, Norsam

"Du skal skrive ditt fag" - motivere og inspirere til forskning

1005-1025 Betingelser for samfunnsmedisin forskning i et historisk perspektiv
Anne Kveim Lie, professor, Institutt for helse og samfunn, UiO

1025-1035 Den akademiske rollen som en nødvendig del av legerollen
Mette Kalager, professor i samfunnsmedisin, Insitutt for helse og samfunn, UiO. Leder av Leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

1035-1105 Samfunnsmedisinere som forskere - praktiske eksempler
Kristian Krogshus, kommuneoverlege, Moss kommune
Bettina Fossberg, kommuneoverlege, Lillestrøm kommune
Dag-Helge Rønnevik, stipendiat og fastlege, Haugesund kommune 
Jordis Pötzl-Obytz, ass fylkeslege, Statsforvalteren i Innlandet
Bente Westrum, ass fylkeslege, Statsforvalteren i Innlandet
Oppsummerende diskusjon

1115-1200 Samfunnsmedisinsk forskning - hva er mulig i praksis?
Atle Fretheim, fagdirektør/senterleder FHI og professor II Oslo Met

1200-1300: Lunsj

1300-1330: Hvordan skrive en god fagtekst?
Are Brean, redaktør i Tidsskrift for Dnlf og førsteamanuensis II, Musikkhøyskolen

1315-1445: Gruppediskusjon: hva kunne du tenke deg å utforske i din hverdag?
Ledes av Betty Pettersen, kommuneoverlege Trondheim kommune og førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, UiO

Onsdag 30. august - Foreningsarbeid og årsmøter

1500-1600: Lønns- og arbeidsvilkår. Lønnsundersøkelse og samfunnsmedisinsk beredskap.

1600-1700: Årsmøte LSA

1700-1800: Årsmøte Norsam

1930: Årsmøtemiddag i Legenes hus

Torsdag 31. august - Helseberedskap

0900-1000: Folkehelsemelding. Dialog om utvikling av samfunnsmedisin og helseberedskap
Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær, HOD

1015-1100: Helseberedskap sett fra direktoratets side
Espen Nakstad, assisterende direktør, Helsedirektoratet

1115-1215: Beredskap og krisehåndtering
Georg Bryn, assisterende sjef, Sivilforsvaret

1215-1315: Lunsj

1315-1400: Totalforsvaret, beredskap, urolige tider
Magnus Håkenstad, Forsvarets høgskole

1400-1430: Legeforeningen - helsetjenestens evne til omstilling i fred og krig
Anne-Karin Rime, president, Den norske legeforening

1430-1445: Avslutning og oppsummering

 

Med vennlig hilsen

Norsk samfunnsmedisinsk forening og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid