Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Aktuelle saker

Årsmøte 4. og 5. april 2019

I forbindelse med årsmøte ble det avholdt en fagpolitisk konferanse.
6. mars 2019

Temaer for konferansen var:

  • Ny strategi for åpen publisering – Plan S.
  • Ny universitets- og høyskolelov. Hva skjer med "midlertidigheten" i Akademia?
  • Hvordan få høyere lønn?