Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Aktuelle saker

Innkalling til årsmøte 27.8.2020

Til alle medlemmer. Årsmøtet i foreningen blir avholdt på Zoom 27.8.2020.
Med henvisning til § 6 i foreningens lover innkaller/informerer styret sine medlemmer om at torsdag 27. august 2020 vil årsmøtet i foreningen bli avholdt digitalt.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet, dvs. innen 27. juli 2020. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Stemmerett på årsmøtet har alle frammøtte medlemmer av LVS som har betalt kontingent.

Fullstendig dagsorden, med styrets innstilling til vedtak, skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak om andre saker enn dem som er oppført på dagsorden.
27. januar 2020