Norsk forening for arbeidsmedisin

Aktuelt

Årsmøte Namf og NFAM gjennomført med god deltakelse

04. mai 2021

Namf-NFAM Årsmøte 2021

20. april 2021
Sakspapirer til årsmøtet og program for "vårkonferanse-delen" Velkommen til digitalt årsmøte i Namf og NFAM og en forkortet "vårkonferanse" i etterkant av møtet mandag 3. mai 2021

Viktig info om spesialister til arbeidsmedisin

09. april 2021
Det siste nummeret av Ramazzini inneholder informasjon om den nye spesialistordningen og hvilke konsekvenser dette kan få for leger i spesialisering (LIS) i arbeidsmedisin.

Tillitsvalgtkonferanse Namf - Oppsummering

17. februar 2021
Torsdag 04. februar ble den årlige konferansen for Namf sine lokale tillitsvalgte avholdt, denne gang på teams. Deltakerne var lokaltillitsvalgte, inviterte gjester fra LO, NHO, Rettshjelpsutvalget, Ramazzini og valgkomiteen, i tillegg til styret i NAMF/NFAM og sekretariatet.

Norske bedriftsleger ønskes som deltakere i en europeisk undersøkelse om arbeidsrelaterte sykdommer

03. september 2020
European Occupational Physicians Network Survey (EOPNS) er et europeisk nettverk dannet av arbeidsmedisinere som blant annet jobber ved bedriftshelsetjenester på tvers av Europa. Målet med nettverket er blant annet å etablere et europeisk overvåkingssystem basert på informasjon fra arbeidstakere som er i kontakt med sin bedriftslege. Nettverket ønsker at bedriftsleger i Norge kan bidra til dette unike europeiske samarbeidet innen arbeidsmedisin.

Bekymring vedrørende fritak fra karanteneplikten

06. juli 2020
Namf/NFAM ser positivt på at samfunnet gradvis normaliseres, men vi ser samtidig med bekymring på at tiltak reduseres, noe som kan skape uavklarte situasjoner

Informasjon fra styret etter koronavåren

06. juli 2020
Kjære kolleger! Vi håper det står bra til med dere i disse utfordrende tider.

Ny veiledningshåndbok for arbeidsmedisinere

12. juni 2020
Her kan du se den nye veiledningshåndboken til bruk i gruppeveiledning

Årsmøte avholdes digitalt 23. april kl. 13-14 - Se sakspapirene

16. desember 2019
Det avholdes årsmøte Namf/NFAM digitalt over Teams - kl. 13 - 14. Torsdag 23. april Send mail til namf@legeforeningen.no om at du ønsker å delta - så får du tilsendt en møtelink

Side 1 av 7