Norsk overlegeforening

2018

Medlemsundersøkelse for sykehusleger

Legeforeningen sender i disse dager ut en medlemsundersøkelse om sykehuslegers arbeidssituasjon. Norsk overlegeforening oppfordrer våre sykehusleger til å svare på denne undersøkelsen.
21. februar 2018