Nordiska sjukhusläkare gör gemensamt uttalande om covid-19