Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk overlegeforening

Lederstipend

Sluttrapport

Norsk overlegeforenings lederstipend –Sluttrapport.

Stipendmottakers navn:

Adresse:

Arbeidssted:

Innvilget stipend for følgende gjennomført utdanning/kurs:

Varighet:

Størrelsen på stipendet det er gitt tilsagn om:

Har utdanningen/kurset vært gjennomført i henhold til opprinnelig plan?

Hvis ikke, hvilke endringer har skjedd:

Erfaringer fra utdanningen/kurset:

Samsvar mellom forventninger og gjennomføring?

Var utdanningen/kurset nyttig i forhold til lederstillingen din?

Vakte utdanningen/kurset interesse for å jobbe med ledelse?

Vil du anbefale utdanningen/kurset til dine kolleger?

Fikk du støtte fra arbeidsgiver/andre finansieringskilder til utdanningen/kurset?

Ville du deltatt på utdanningen/kurset uavhengig av tilsagn om stipend fra Norsk overlegeforening?

Har du mottatt stipend fra Dnlf / Ylf / Of tidligere?
Hvis ja, hvilke stipend og når?

Andre kommentarer:

 

Dato

Underskrift