Sluttrapport

Norsk overlegeforenings lederstipend –Sluttrapport.

Stipendmottakers navn:

Adresse:

Arbeidssted:

Innvilget stipend for følgende gjennomført utdanning/kurs:

Varighet:

Størrelsen på stipendet det er gitt tilsagn om:

Har utdanningen/kurset vært gjennomført i henhold til opprinnelig plan?

Hvis ikke, hvilke endringer har skjedd:

Erfaringer fra utdanningen/kurset:

Samsvar mellom forventninger og gjennomføring?

Var utdanningen/kurset nyttig i forhold til lederstillingen din?

Vakte utdanningen/kurset interesse for å jobbe med ledelse?

Vil du anbefale utdanningen/kurset til dine kolleger?

Fikk du støtte fra arbeidsgiver/andre finansieringskilder til utdanningen/kurset?

Ville du deltatt på utdanningen/kurset uavhengig av tilsagn om stipend fra Norsk overlegeforening?

Har du mottatt stipend fra Dnlf / Ylf / Of tidligere?
Hvis ja, hvilke stipend og når?

Andre kommentarer:

 

Dato

Underskrift