Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Normen fra e-helsedirektoratet

Fra e-helsedirektoratet:

Normen skal bidra til å etablere mekanismar der verksemdene kan ha gjensidig tillit til at behandling av helse- og personopplysningar blir gjennomførte på eit forsvarleg tryggingsnivå.

10. februar 2020

Normen stiller krav som detaljerer og supplerer gjeldande regelverk. Den er likevel ikkje heildekkande. Helseregisterlova, personopplysningslova og anna regelverk stiller enkelte krav til behandling av helse- og personopplysningar utover det som er tema for Normen.

Normen er utarbeidd av representantar for helse-, omsorgs- og sosialsektoren og blir forvalta av styringsgruppa for Norm for informasjonssikkerheit.

 

https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgstjenesten