Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Ny redaktør i Legekunsten, Lene Gloslie

18. januar 2023

Ny redaktør for Legekunsten

– Det er veldig hyggelig og samtidig spennende å ta fatt på oppgaven som redaktør for Legekunsten. Siden oppstarten i november har jeg hatt gleden av å samarbeide med et aktivt og engasjert styre i PSL, og med legespesialister som brenner for fag og helsepolitikk, og ikke minst gjør en solid innsats for å tilrettelegge for kvalitet i pasientbehandlingen, sier den nye redaktøren, Lene Søgaard Gloslie.

Gloslie har bakgrunn fra journalistikk og kommunikasjon, og har tidligere erfaring fra kommunikasjonsarbeid innen spesialisthelsetjenesten.

– Spesialisthelsetjenesten har stor betydning både for samfunnet og den enkelte pasient, og står nå oppe i til dels krevende omstillingsprosesser som vil prege de kommende årene. Som redaktør er dette et spennende felt å jobbe innenfor, og jeg er veldig glad for å ha fått muligheten til å formidle PSLs stemme gjennom Legekunsten.

I samarbeid med redaksjonsrådet er det påbegynt et arbeid med å etablere en ny redaksjonell linje for Legekunsten. En riktig miks av relevante og aktuelle saker for avtalespesialister, men også stoff om helsetjenesten og helsepolitikk i bredere forstand er målet. Legekunsten skal gjenspeile saker som medlemmene er opptatt av. Om du har ideer til temaer du ønsker å lese om i Legekunsten – eller du ønsker å bidra med en artikkel, ta gjerne kontakt med redaktøren!