Landsstyret har valgt følgende til å utgjøre Legeforeningens nye sentralstyre, for perioden 2023–2025

Legeforeningens nye sentralstyre, for perioden 2023–2025:

President: Anne-Karin Rime
Visepresident: Nils Kristian Klev

Styremedlemmer:
Ingeborg Henriksen (gjenvalgt, Yngre legers forening)
Ståle Clementsen (gjenvalgt, Norsk overlegeforening)
Marie Skontorp (Norsk overlegeforening)
Paul Olav Røsbø (Finnmark legeforening, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid)
Yngvild Hannestad (Praktiserende spesialisters landsforbund)
Tobias Iveland (Yngre legers forening)
Hans Christian Myklestul (Allmennlegeforeningen)
Bilde privat av Yngvild Skåtun Hannestad

PSLs nye leder Yngvild Skåtun Hannestad er valgt inn i det nye sentralstyret  fra 1. september 2023.