Refusjon av reguleringspremie for 2018

Privatpraktiserende leger med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning kan søke om midler fra premiereguleringsfondet. Søknadsfristen er 15. oktober 2018.

Premiereguleringsfondet refunderer de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon, kostnader som næringsdrivende leger har ved regulering av pensjoner for tidligere ansatte. Det ble i forbindelse med søknader høsten 2017 utbetalt ca. 1,8 millioner kroner for regulering av oppsatte pensjoner og pensjoner under utbetaling, samt for engangspremier og avviklingstilskudd til sikringsordningen.

Les mer på Legeforeningens nettsider.

Søknadsfristen er mandag 15. oktober 2018.