Mentorordningen

Mentorordning er et samarbeid mellom norsk medisinstudentforening (NMF), norsk forening for allmennmedisin (NFA) og praktiserende spesialisters landsforening (PSL). Hensikten med ordningen er veiledning av medisinstudenter i legerollen og er helt frivillig.

Se denne linken Mentorordningen (legeforeningen.no)

Meld deg på!