Kontakt oss

Fra venstre: Vilde Baugstø (kommunikasjonsrådgiver), Mathias Gravdehaug (sekretariatsleder), Lars Magnus Aker, Marit Vindal Forslund, Carolin Sparchholz, Tobias Solli Iveland (nestleder), Ingeborg Henriksen (leder), Andreas Aass-Engstrøm, Ingvild Skjerping Dahl, Therese Egenæs, Tuva Stranger Mjønes (redaktør), Nikola Mackova (sekretær), Marlene Havn Sæther (helsepolitisk rådgiver). Foto: Legeforeningen/Sturlasson

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Vi organiserer leger i spesialisering, turnusleger, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater. Vi utgjør den nest største foreningen i Dnlf etter Overlegeforeningen. Foreningens organer er landsrådet og styret.  Landsrådet er foreningens øverste organ. Vi ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Ylf har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser.

Ønsker å komme i kontakt med Ylf, send oss gjerne en epost.