Utsatte vårkurs

Legeforeningens utsatte vårkurs for Ylfs tillitsvalgte., Ftv-samling, Ylfs yngstelegesamling og Kurs "Ny i Ylf".

Ylf avholder utsatt vårkurs i perioden 27.-30. september 2021 på Soria Moria Hotell og konferansesenter, og inviterer til følgende:

  • Ftv-samling 27.28. september 2021 (første dag i Legenes Hus kurs og konferanse lokaler, deretter på Soria Moria)
  • Yngstelegesamling (tillitsvalgte for LIS1 28. september kl. 13.00 til kl. 15.30 (Soria Moria Hotell og konferansesenter)
  • Ny tillitsvalgt i Ylf 28. september kl. 16.00 til kl. 18.00 (Soria Moria Hotell og konferansesenter)
  • Tillitsvalgtkurs for alle Ylfs tillitsvalgte 29.-30. september (Soria Moria Hotell og konferansesenter)

Foreløpig program FTV-samling og utsatt vårkurs september 2021

Mandag 27.september

10:00:
Velkommen til FTV-samling. Presentasjon av styret, sekretariat og deltakere

10:20:
Introduksjon til Legeforeningen
En introduksjon til hvordan foreningen er organisert og hvordan ulike deler hører sammen.

10:45:
Kaffepause

11:00:
Du er FTV – hva betyr det?
Erfaringer fra to som har vært i FTV-rollen en stund (kort og lang erfaringstid)
Rolle, ansvar og oppgaver

11:30:
Introduksjon til forhandlinger
Forhandlinger – hva er det? Perspektiv fra både juridisk avdeling og tillitsvalgt
Forhandlingssløyfen

12:00:
Lunsj

13:00:
Verktøy for suksess i forhandlinger
Forhandlinger er mer enn lønnsforhandlinger en gang i året. Det skjer forhandlinger om ulike saker daglig. Å kunne kommunisere et budskap, og være nysgjerrig på motpartens behov og ønske, er oftest nøkkelen til å finne de gode løsningene. Derfor gir vi et crash-course i gode kommunikasjonsvaner som kan bidra til suksess!

16:00:
Kaffepause

16:15:
Diskusjon og erfaringsutveksling

17:15:
Slutt for dagen

17:30:
Buss til Soria Moria

19:30:
FTV-middag

Tirsdag 28.september- FTV-samling, yngstelegesamling og ny i Ylf

09:00:
Slik bygger vi tillitsvalgtlaget!
Rekruttering av tillitsvalgte og lokal opplæring av medlemmer
Hvordan kan Ylf sentralt bidra?
Gruppediskusjon med felles oppsummering

10:00:
Kaffepause

10:20:
Lokal uenighet og uenighetsprotokoller
Veien frem til uenighet, samarbeid med juridisk avdeling, utarbeidelse av uenighetsprotokoller og videre saksgang.

11:00:
Veien ut av lokal uenighet
Tillitsvalgte opplever tidvis at avtalte vilkår ikke følges opp av arbeidsgiver, eller at beslutninger som tas i utgangspunktet er lovlige, men kanskje likevel ikke gode eller ivaretar forsvarlighet på en god måte. Hvordan kan vi som tillitsvalgte håndtere slike situasjoner, og hvordan kan vi få hjelp?
Felles innledning før gruppediskusjon med felles oppsummering.

12:00:
Lunsj
FTV-ene har fri i programmet etter lunsj og kan bruke tiden til å fortsette diskusjonene fra tidligere i kurset, bli kjent med hverandre etc.. Evt en hyggelig fellesaktivitet? Tidsramme ca 1330-1800.

13:00:
Yngstelegesamling – velkommen!

15:30:
Yngstelegesamling slutt. Pause med mat.

16:00:
Ny i Ylf – velkommen!

18:00:
Ny i Ylf slutt 1930: Felles middag + sosial aktivitet

Onsdag 29.september - Tillitsvalgtkurs

09:00:
Velkommen! Presentasjon av styret, sekretariat og deltakere. Informasjon fra kurskomiteen.

09:20:
Hilsen fra Presidenten

09:30:
Nå er du tillitsvalgt! Kort historietime om fagforeningsarbeid. Og hvorfor var egentlig legestreiken i 2016 så viktig?

10:00:
Kaffepause

10:15:
Utvikling i legers arbeidsvilkår
Karin Isaksson Rø, instituttleder Legeforskningsinstituttet (LEFO)

11:00:
Arbeidsbelastning og arbeidsmiljø
Ebba Wergeland, spesialist i arbeidsmedisin og tidligere overlege i Arbeidstilsynet

12:00:
Lunsj

13:00:
Arbeidsbelastning for leger i sykehus – er det egentlig et problem?
To ledere (AD + mellomleder)

13:30:
Spørsmål og diskusjon

14:00:
Kaffepause

14:15:
Arbeidstidsplanlegging i sykehus
Tjenesteplaner og begrepsavklaringer (UTA-tid, vaktlønn etc.)
7-trinnsmodellen, aktivitets- og bemanningsplan

14:45:
Arbeidstidsplanlegging og arbeidsbelastning – hvordan får vi det til?
Felles innledning med gruppediskusjon og felles oppsummering.

16:00:
Pause med enkel servering

16:20:
Når arbeidstidsplanlegging ikke lykkes
Fra en jurist: Hva gjør vi når arbeidsgiver ikke vil?
Fra en tillitsvalgt: Hvordan finne de gode løsningene?
Felles dialog og diskusjon

17:00:
Slutt for dagen

19:00:
Aperitiff

19:30:
Festmiddag

Torsdag 30.september – Tillitsvalgtkurs

09:00:
Foretaksmodellen – hvordan styres norske sykehus?

09:45:
Kaffepause

10:00:
Hvordan påvirker DNLF styringen av helseforetakene
Jorun Fryjordet, leder SPOL (30 minutter)
Knut Braathen, leder kommunikasjonsavdelingen (30 minutter)

11:00:
Spørsmål og diskusjon

11:30:
Lunsj inkl utsjekk

12:30:
Spesialisering – gjennomgang og spørsmål

13:15:
Pause

13:30:
Spørretime

15:00:
Slutt