Høring - Søknad om forhåndsgodkjenning av ny spesialforening - Norsk forening for brystdiagnostikk

06. februar 2012

Høringsfrist 02.02.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Til styrene i: Lokalforeninger, Yrkesforeninger, Fagmedisinske foreninger, Spesialforeninger, Norsk medisinstudentforening, Regionsutvalg

Interimstyret i Norsk forening for brystdiagnostikk har i brev av 19.11. 2011 søkt om forhåndsgodkjenning som spesialforening på grunnlag av avholdt stiftelsemøte 31.10. 2011, hvor det er vedtatt vedtekter og valgt interimsstyre. Foreningen mener å ha til utsikt å kunne få mellom 50 og 100 medlemmer. 38 leger har i stiftelsesmøtet gitt uttrykk for at de kan tenke seg medlemsskap. Saken sendes nå på høring.

Saksbehandler

Odvar Brenden