Høring - Endringer i faget kroppsøving

06. februar 2012

Høringsfrist 31.01.2012

Fristen er utløpt

Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet blitt bedt om å utføre en helhetlig gjennomgang av kroppsøvingsfaget i grunnskolen og videregående opplæring. Denne gjennomgangen omfatter en kartlegging av opplærings- og vurderingspraksis og en gjennomgang av lærerplanen, eksamensordningen for privatister og bestemmelser om vurdering. Direktoratets forslag til endringer sendes nå på høring.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva |