Innspill vedrørende implementering av helseinformasjonssikkerhetsforskriften

06. februar 2012

Høringsfrist 16.01.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Aadel Heilemann