Høring - Forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften)

06. februar 2012

Høringsfrist 21.01.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt