Høring - Interregional rapport om Positronemisjonstomografi (PET)

06. februar 2012

Høringsfrist 11.12.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Marit Gustavsen