Høring - Interregional rapport om Positronemisjonstomografi (PET)

06. februar 2012

Høringsfrist 11.12.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

En arbeidsgruppe har, på oppdrag og mandat fra fagdirektørene i de fire regionale helseforetakene, utarbeidet en rapport/utredning om Positronemisjonstomografi (PET). Rapporten skal belyse behovet for kompetanse og arbeidsdeling mellom spesialitetene nukleærmedisin og radiologi. Det er også vurdert kostnader om investeringer og drift av PET-senter.

 

Helse Sør-Øst har sendt saken på høring direkte til noen av Legeforeningens organisasjonsledd. Legeforeningen ber imidlertid om at alle organisasjonsledd sender sine uttalelser til Legeforeningen, slik at foreningen kan avgi en samlet uttalelse i saken. Vi ser gjerne at spesialistkomité og fagmedisinsk forening i den enkelte spesialitet har kontakt og samordner sine høringssvar.

Saksbehandler

Marit Gustavsen