Høring – Innspill til arbeidet med å utforme spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst

06. februar 2012

Høringsfrist 19.12.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Terje Sletnes