Høring – Innspill til arbeidet med å utforme spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst

06. februar 2012

Høringsfrist 19.12.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse Sør-Østs plan for strategisk utvikling rulleres hvert fjerde år. For å ha et så godt grunnlag som mulig ønsker Helse Sør-Øst RHF å gjennomføre en åpen innspillsrunde med muligheter for å gi bidrag til prosessen. Hovedspørsmålet det ønskes innspill på er: Hvilke grep anser instansene som hensiktsmessig og riktig i forhold til tilgjengelighet og kvalitet i spesialisthelsetjenesten og i forhold til samhandlingsreformen? Dette er et åpent spørsmål som kan besvares med forskjellig detaljeringsnivå og på den måten adressatene selv finner hensiktsmessig.

Saksbehandler

Terje Sletnes