Høring - Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen

06. februar 2012

Høringsfrist 21.11.2011

Fristen er utløpt

Regjeringen framla i 2008, St.mld. nr. 37 – straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn. I arbeidet med å følge opp meldingen har det vært nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på oppgavefordelingen i Kriminalomsorgen. Arbeidsgruppens rapport sendes nå ut på høring.

Saksbehandler

Camilla Fagerholt Storli |