Høring - Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen

06. februar 2012

Høringsfrist 21.11.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Camilla Fagerholt Storli |