Høring - Utkast på retningslinje for hjemmefødsel

06. februar 2012

Høringsfrist 24.11.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide nasjonale helhetlige retningslinjer for svangerskap, fødsel og barseltid, herunder også om hjemmefødsel. Retningslinjen for hjemmefødsel skal ifølge oppdraget bidra til å styrke anbefalingen om at kvinner i aktiv fødsel har en kvalifisert fødselshjelper til stede hos seg for å ivareta tryggheten og redusere komplikasjoner. Høringsinstansene bes om å vurdere de faglige anbefalingene i retningslinjen.

Saksbehandler

Audun Fredriksen