Høring - Utkast til Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av bipolar lidelse

06. februar 2012

Høringsfrist 21.11.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet ønsker innspill på retningslinjer for utredning og behandling av bipolar lidelse. Direktoratet imøteser alle tilbakemeldinger, men ønsker spesielt innspill på de spørsmålene som presenteres i høringsbrevet.

Saksbehandler

Tor Carlsen