Høring - Veileder og nasjonale faglige retningslinjer for langtids mekanisk ventilasjon

06. februar 2012

Høringsfrist 28.10.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten har bedt Helsedirektoratet utarbeide en veileder og nasjonale faglige retningslinjer for behandling med langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) (hjemmerespiratorbehandling). Utkastet sendes nå på høring.

Saksbehandler

Tor Carlsen