Høring - Veileder og nasjonale faglige retningslinjer for langtids mekanisk ventilasjon

06. februar 2012

Høringsfrist 28.10.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen