Høring - Utkast til retningslinjer for diagnostisering og oppfølging av personer med kols

06. februar 2012

Høringsfrist 22.11.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen |