Høring - NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

06. februar 2012

Høringsfrist 21.11.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt