Høring - Forskrift om Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS)

06. februar 2012

Høringsfrist 01.10.2011

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk
overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften).

Departementets forslag til endringer medfører en utvidelse av NOIS-registerforskriften til også å omfatte sykehjem, overvåking av både forebyggende og behandlende antibiotikabruk uavhengig av infeksjonsstatus samt inkluderingen av prevalensundersøkelser (én-dagsundersøkelser).

Saksbehandler

Hanne Riise Hanssen |