Høring - Forskrift om Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS)

06. februar 2012

Høringsfrist 01.10.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hanne Riise Hanssen |