Høring - utkast til forskrift om register over hjerte- og karlidelser

06. februar 2012

Høringsfrist 08.09.2011

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisterforskriften) på høring.

 

Hjerte- og karregisteret skal bestå av et basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre. Registeret skal ha samme overordnede formål. Basisregisteret har overvåking av forekomst og årsaksforskning som primærformål, mens de medisinske kvalitetsregistrene har kvalitetsforbedring av behandling og klinisk forskning som hovedformål. Samlet utgjør dette organisasjonsmodellen fellesregister.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen |