Høring - utkast til forskrift om register over hjerte- og karlidelser

06. februar 2012

Høringsfrist 08.09.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen |