Høring - Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke

06. februar 2012

Høringsfrist 22.08.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt