Høring - etablering av nasjonal kjernejournal

06. februar 2012

Høringsfrist 01.10.2011

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Aadel Heilemann