Høring - etablering av nasjonal kjernejournal

06. februar 2012

Høringsfrist 01.10.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til lov om endringer i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger på høring.

 

Forslaget gjelder en ny bestemmelse i helseregisterloven som gir hjemmel for etablering av nasjonal kjernejournal. Formålet med forslaget er økt pasientsikkerhet, ved å gi bedre beslutningsgrunnlag for helsehjelp og å forhindre skade på pasienter som følge av for eksempel feilmedisinering.

Saksbehandler

Aadel Heilemann