Høring - Nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer

06. februar 2012

Høringsfrist 03.08.2011

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet viser til vedtak i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering
helsetjenesten (NR) av 7. juni 2010. Av vedtaket fremgår at NR anbefaler at det
etableres en ny nasjonal ordning for alvorlig syke pasienter som ikke lenger har et
etablert behandlingstilbud. Formålet med ordningen er et likeverdig tilbud til pasienter uavhengig av utdanning, ressurser og bosted også når det gjelder muligheten for å bli inkludert i kliniske studier. Ordningen ønskes først etablert innen kreftområdet.

Saksbehandler

Aadel Heilemann |