Høring - Kosthåndboken

06. februar 2012

Høringsfrist 09.09.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å revidere tidligere Statens ernæringsråds retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner fra 1995. I tråd med Helsedirektoratets mal for retningslinje/veilederarbeid vil dette bli en veileder/håndbok. Målgruppen er både ledere, helsepersonell og kjøkkenpersonell og hovedmålsetningen er å bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten.

Saksbehandler

Tor Carlsen