Høring - forslag om lovregulering av rituell omskjæring

06. februar 2012

Høringsfrist 09.09.2011

Fristen er utløpt

Omskjæring av gutter har blitt praktisert i flere tusen år, og er i dag et vanlig inngrep stort sett over hele verden, også i kristne samfunn i Europa og USA. Det forekommer innenfor flere befolkningsgrupper og gjøres av både religiøse, kulturelle og hygieniske årsaker. Spørsmålet om regulering av rituell omskjæring har blitt aktualisert gjennom flere henvedelser til departementet som følge av at store deler av den offentlige helsetjenesten ikke lenger tilbyr inngrepet. Dette medfører økt risiko for at omskjæring blir utført av personer uten kompetanse til å utføre inngrepet på en forsvarlig måte.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt |