Høring - forslag om lovregulering av rituell omskjæring

06. februar 2012

Høringsfrist 09.09.2011

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt