Høring - forslag om lovregulering av rituell omskjæring

06. februar 2012

Høringsfrist 09.09.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt