Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Høring - policynotat om helseregistere

06. februar 2012

Høringsfrist 28.05.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I dette policynotatet peker Legeforeningen på de forhold som må avklares når helseregistre opprettes med personidentiferbar informasjon. Opprettelse av slike registre forutsetter lovendring (endring av helseregisterloven § 8) dersom det ikke baseres på samtykke fra den informasjonen gjelder.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hansen