Utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon mot generisk bytte

06. februar 2012

Høringsfrist 27.05.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning