Utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon mot generisk bytte

06. februar 2012