Landsstyresak - forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk

06. februar 2012