Landsstyresak - lovendring - sammensetning av styret i Norsk medisinstudentforening

06. februar 2012

Høringsfrist 26.03.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Odvar Brænden