Høring - forskrift til ny vergemålslov

06. februar 2012

Høringsfrist 29.03.2011

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Hanne Riise-Hansen