Høring - organisering av IT-standardisering i helsesektoren

06. februar 2012

Høringsfrist 01.02.2011

Fristen er utløpt

I ny kommunal helse- og omsorgslov foreslås det å gi hjemmel for i forskrift å pålegge krav til funksjonalitet, bruk av standarder og sertifisering. Ny nasjonal helse- og omsorgsplan er nå på høring og skal legges frem for Stortinget til våren. Også her vil det pekes på betydningen av styrket IKT-standardiseringsarbeid i helse- og omsorgssektoren.

Saksbehandler

Aadel Heilemann |